ADONIS CONSULT, s. r. o. Sekurisova 12, Bratislava, 841 02

Zaoberáme sa poskytovaním konzultačných služieb na vysokej odbornej úrovni v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), environmentálneho poradenstva, spracovania územno-plánovacích podkladov, expertných štúdií i v oblasti priemyselnej ekológie.

 • Firma je overená systémom ReferencieHodnotenie.sk
 • Ponuka komplexných služieb
 • Realizácia viac ako 100 projektov vo vsetkych 8 krajoch na Slovensku

IM
Ing. Marcela Hrubá

Férový prístup konateľa, plnenie termínov a dohodnutých podmienok, nadštandardné služby.

2017

RK
Romana Kukulova

Na zaklade spoluprace s RNDr. Vladimírom Kočvarom hodnotím spoluprácu s firmou ADONIS CONSULT, s.r.o. veľmi pozitívne.

2016

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Ing. Miriam Kamhiyehová

Spoločnosť ADONIS CONSULT, s.r.o. poskytuje svoje služby na profesionálnej úrovni. Má zodpovedný prístup k potrebám zadávateľa, je flexibilná a vysoko odborná. Mestská časť hodnotí ich prácu veľmi pozitívne.

2015

KV
KOVOSROT VAŠIN, s.r.o.

Spoluprácu so spoločnosťou ADONIS CONSULT, s.r.o. hodnotíme ako flexibilnú, poskytovanú na profesionálnej úrovni. Oceňujeme jej pružnosť a individuálny prístup k potrebám našej firmy s vysokou odbornou starostlivosťou. Na základe našich skúseností odporúčame spoluprácu s touto formou.

2015

PP
Pavol Podskoč

Špecificky zameraná progresívna firma so skúseným tímom. Robil som s firmou viacero projektov, odporúčam.

2015

VC
V. Chovanec, konateľa ARGUSS, s.r.o.

Spoločnosť ADONIS CONSULT,s.r.o. odporúčam každému, kto hľadá odbornosť, profesionálny a zodpovedný prístup.

2015

RS
Roman Setvák

Pozitívne.

2015

RC
Rastislav Cichy

Veľmi spokojný.

2015

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - bytové a občianske stavby

 • Multifunkčné retailové centrum Pharos, Bratislava, oznámenie o zmene, 2016
 • Skladová hala ASKO Trenčín, zámer 2016
 • Polyfunkčný obytný súbor Dúbravčice východ I.etapa, Bratislava – Dúbravka a Polyfunkčný obytný súbor - Dúbravčice východ II.etapa, Bratislava – Dúbravka, oznámenie o zmene, 2016
 • ASKO + EBOX Banská Bystrica, zámer 2016
 • Vyhodnotenie podmienok pre stavebné konanie, BYTOVÝ DOM BD2, 2015
 • Vyhodnotenie podmienok pre územné konanie, BYTOVÝ DOM BD2, 2015
 • Predajňa a sklad nábytku SCONTO, Źilina, zámer, 2015
 • Dream Hill - polyfunkčný objekt, Staré Grunty, Bratislava, zámer 2015
 • Voľnočasový priestor JAMA, zámer 2015
 • Polyfunkčný objekt Lidl, oznámenie o zmene 2014
 • WIKI Distribučno-obchodné centrum, zámer 2014
 • BYTOVÝ DOM BD2, Devínska Nová Ves, zámer 2014
 • Polyfunkčný objekt Ružinovská 1, zámer 2013
 • Dostavba a prístavba administratívnej budovy LIDL na Ružinovskej ulici v Bratislave - rozšírenie -parkoviska, oznámenie o zmene, 2013
 • BYTOVÝ DOM BD2, zámer, 2013
 • Rozšírenie cintorína Pezinok – 1. časť, oznámenie o zmene, 2012
 • Dostavba a prístavba administratívnej budovy LIDL na Ružinovskej ulici v Bratislave, Oznámenie o -zmene, 2012
 • Obchodné centrum - Stupava, lokalita Mást, zámer 2012
 • Obchodné centrum lokalita Slovnaftská ulica – Podunajské Biskupice, Bratislava, zámer 2011
 • Obytný súbor Vtáčnik, zámer, 2010
 • Predajňa potravín LIDL a administratívna budova na Ružinovskej ulici v Bratislave, zámer, 2009
 • Polyfunkčný objekt Ivánska cesta, Bratislava, zámer, 2007
 • Petržalka – juh, južná rozvojová os (tzv. Južné mesto), správa o hodnotení, 2006 (3)
 • Administratívne centrum STRABAG – KONCERNOVÁ CENTRÁLA SK – BRATISLAVA, zámer, 2006 (3)
 • Centropark, Bratislava – Petržalka, zámer, 2006 (3)
 • Dostavba SNG - objekt SO - 07 Nový depozit - novostavba, Bratislava, zámer, 2005 (3)
 • Polyfunkčný komplex Botanik, zámer, 2005 (3)
 • Polyfunkčný objekt Fazuľová - Radlinského ul., zámer, 2005 (3)
 • Predajňa potravín LIDL Galvániho ulica – 128 parkovacích státí, zámer, 2005 (3)
 • Trnava – Modranka, výstavba rodinných domov, zámer, 2005 (3)
 • Obytný satelit Kočišské – Trnava, zámer, 2004 (3)
 • Polyfunkčný objekt Bajkal Park Project (Eden Park), zámer, 2004(3)

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - priemyselné stavby

 • Man Truck & Bus Center Bratislava, zámer 2016
 • Brose Prievidza rozšírenie 2 a 3 fáza, zámer 2016
 • Technologické centrum MAPLAN, Malacky, zámer 2016
 • Zmena časti dokončenej stavby MICROSTEP-MIS v 1. NP, oznámenie o zmene, 2016
 • Sklad kvapalného hnojiva DAM, Sládkovičovo, zámer, 2016
 • Logistická a výrobná hala Lozorno, zámer 2014
 • Administratívna a výrobná budova Prievidza, zámer 2014
 • Sklad priemyselných batérii Petržalka, zámer, 2014
 • SKC Projekt Slovakia, nová zlievareň, Petrovany, zámer 2014
 • Výroba polotovarov pre automobilový priemysel, zámer 2014
 • Zimovisko pre odchov dobytka BTPM, Mojšova Lúčka, zámer 2014
 • Splyňovacia elektráreň Pezinok, zámer 2014
 • SKC Project Slovakia, nová zlievareň, zámer 2014
 • Sklad kvapalného hnojiva DAM, Senica, zámer 2013
 • Logistické centrum Letisko M.R.Štefánika Bratislava, zámer 2012
 • Novostavba betonárky ZLATNER s.r.o., Levice, zámer, 2011
 • Logistický park Towercom, zámer 2010
 • Logistický park Petrovany, zámer, 2010
 • Logistický a výrobný park Lozorno, zámer 2010
 • Logistické centrum Lozorno, zámer 2009 (súčasný stav)
 • Novostavba výrobného a prevádzkového areálu Levice, zámer, 2008
 • Logistický a montážny park Lozorno, zámer, 2008
 • Environmentálne hodnotenie rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti Ospra-Invest, v lokalite Rovinka, 2008 (2)
 • Ťažba pieskov na nevyhradenom ložisku Borský Peter, zámer, 2007
 • Výrobný areál TRW, Bytča, zámer 2006 (3)
 • Logistické centrum Gáň (1. etapa), zámer 2006 (3)
 • Priemyselný park DNV – III. etapa, zámer, 2006 (3)
 • Výrobná hala cukroviniek, Levice, zámer, 2005 (3)
 • Skladovacia hala Trstínska ulica, Trnava, zámer, 2004 (3)

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - odpadové hospodárstvo

 • Zberný dvor odpadov Bratislava – Petržalka, rozšírenie, zámer 2016
 • Medzisklad nebezpečných odpadov a odpadov z kovov v prevádzke Bratislava – Vrakuňa, zámer 2016
 • Zber elektroodpadov a kovov, priemyselný areál Nitra IDEA, zámer 2015
 • Zber kovov v stredisku Jablonica, zámer 2015
 • Spracovanie starých vozidiel v stredisku Čáry, zámer 2014
 • Splyňovacia elektráreň Pezinok, správa o hodnotení, 2014
 • Zberný dvor odpadov Prievidza, zámer, 2013
 • Zariadenie na spracovanie starých vozidiel Prietrž, oznámenie o zmene, 2013
 • Zber odpadov na pontóne P-65, Prístav Bratislava, zámer 2013
 • Riziková štúdia pre výber lokality na zber a spracovanie elektroodpadu Banská Bystrica, 2012
 • Stredisko na zber a spracovanie elektroodpadu Košice, zámer 2012
 • Stredisko na spracovanie elektroodpadu Trnava, zámer, 2012
 • Zber odpadov z kovov v stredisku Gbely, zámer 2012
 • Zber odpadov z kovov, starých vozidiel, elektroodpadu a batérii v stredisku Kopčany, zámer 2012
 • Prekladisko elektroodpadu Trnava, zámer 2011
 • Prekladisko elektroodpadu Trnava, zámer 2011
 • Zber odpadov z kovov, eletktroodpadu a batérii v stredisku Čáry, zámer, 2012
 • Stredisko na zhodnocovanie elektroodpadu Petržalka, zámer, 2012
 • Medzisklad nebezpečných a ostatných odpadov Senec, zámer, 2011
 • Zber odpadov v stredisku Holíč, zámer, 2011
 • Zber kovov v stredisku Prietrž, zámer, 2011
 • Medzisklad elektroodpadu Petržalka, zámer 2011
 • Zariadenie na spracovanie plastov prevádzka Pezinok – zmena technológie, oznámenie o zmene, 2011
 • Zberný dvor odpadov MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, správa o hodnotení 2010
 • Recyklačný a zberný dvor Vassal EKO Podunajské Biskupice, správa o hodnotení 2010
 • Recyklačný a zberný dvor Vassal EKO Podunajské Biskupice, zámer 2010
 • Zberný dvor odpadov MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, zámer 2010
 • Zariadenie na spracovanie plastov prevádzka Pezinok, zámer, 2009
 • Zariadenie na spracovanie starých vozidiel v stredisku Horný Majer v obci Lok, zámer, 2009
 • Stredisko na zhodnocovanie elektroodpadov, Rohožník, zámer, 2007 (2)
 • Rozšírenie činnosti stredisko na úpravu odpadov v obci Lok, správa o hodnotení, 2007 (2)
 • Spracovanie starých vozidiel v stredisku Čáry, zámer 2014
 • Splyňovacia elektráreň Pezinok, správa o hodnotení, 2014
 • Zber kovov v stredisku Jablonica, zámer 2015

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - energetické stavby

 • Splyňovacia elektráreň Pezinok, zámer 2014
 • Veterný park Poľana a Veterný park Babínska hoľa, zámer 2010
 • Veterný park Mokrý Háj, posudok, 2010
 • Veterný park Opava, zámer, 2008 (1)
 • Veterný park Chropov, zámer, 2008 (1)
 • Veterné elektrárne Pribeta, správa o hodnotení, 2008 (4)
 • Veterný park Sereď, správa o hodnotení, 2008 (1)
 • Veterný park Šaľa, správa o hodnotení, 2008 (1)
 • Pilotný projekt veternej elektrárne Petra, zámer 2008 (1)
 • Veterné elektrárne Komjatice, zámer, 2007 (4)
 • Veterný park Pribeta, zámer 2007 (4)
 • Veterný park Orechová Potôň, správa o hodnotení, 2007 (1)
 • Veterný park Sereď, zámer, 2007 (1)
 • Veterný park Šaľa, zámer, 2007 (1)

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - rekreačné stavby

 • Vyhodnotenie podmienok pre stavebné konanie, Voľnočasový priestor JAMA, 2016
 • Vyhodnotenie podmienok pre územné konanie, Voľnočasový priestor JAMA, 2015
 • Voľnočasový priestor JAMA, zámer 2015
 • CHATOVÁ OBLASŤ STUDIENKA, zámer, 2013
 • Zmena apartmánového domu Chopok na Wellness Hotel Chopok**** a depandance hotela v štandarde apartmánový hotel***, posudok, 2009
 • Rekreačno-športový areál Nandin dvor, zámer, 2006 (3)
 • Penzión Rovná Hora, posudok, 2007
 • Modernizácia a rekonštrukcia lyžiarskeho strediska Čremošné, posudok, 2008

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - dopravné stavby

 • Logistický a distribučný park Lozorno – SO 119 – DE – parkovisko nákladných vozidiel, oznámenie -- o zmene, 2014
 • Stredisko technicko-hygienickej údržby Žilina, projektová príprava, správa o hodnotení 2014 (6)
 • Stredisko technicko-hygienickej údržby Košice, projektová príprava, správa o hodnotení 2014 (6)
 • SR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej infraštruktúry v uzle Žilina, odborný posudok, 2013
 • ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto, správa o hodnotení, 2011 (6)
 • Žst. Čierna nad Tisou, prekládkový komplex – východ, správa o hodnotení, 2011 (6)
 • IV. Kvadrant BA Letisko, urbanistická štúdia, 2009
 • Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak, posudok, 2008
 • Cesta I/61 Bratislava – Senec, správa o hodnotení, 2006 (3)
 • Rýchlostná cesta R2 Zvolen – Lovinobaňa, správa o hodnotení, 2004 (3)
 • Logistický a distribučný park Lozorno – SO 119 – DE – parkovisko nákladných vozidiel, oznámenie o zmene, 2014
 • Stredisko technicko-hygienickej údržby Žilina, projektová príprava, správa o hodnotení 2014
 • Stredisko technicko-hygienickej údržby Košice, projektová príprava, správa o hodnotení 2014

Dendrologické posudky

 • Dendrologický prieskum, závod G3 FACLITY, 2011 (5)
 • Dendrologický prieskum zelene ako podklad pre výrub drevín Predajňa potravín LIDL a administratívna - budova na Ružinovskej ulici v Bratislave, 2009
 • Dendrologický prieskum zelene ako podklad pre výrub drevín Logistický a montážny park –Lozorno, 1.etapa Hala F1, 2008
 • Dendrologický prieskum zelene pre novostavbu rodinného domu, ul. Pod vinicami, Bratislava - Staré Mesto, 2008

Environmentálny audit

 • Environmentálny audit nákupného centra Trenčin, 2016
 • Environmentálny audit Twin City, 2016
 • Environmentálny audit polyufunkčného areálu Bergamon, Bratislava 2015
 • Environmentálny prieskum Výroba polotovarov pre automobilový priemysel, Štúrovo, 2015
 • Environmentálny audit pivovaru Stein, 2013
 • Riziková štúdia pre výber lokality prevádzky zberu odpadov, okres Banská Bystrica, 2012
 • Environmentálny audit spoločnosti ABL Slovakia, 2011
 • Environmentálna štúdia vhodnosti umiestnenia výrobného podniku v Lozorne, 2009
 • Environmentálne hodnotenie lokality, Lozorno, 2008
 • Environmentálny audit Letiska Košice, 2005 (3)

Krajinno-ekologické štúdie (ÚSES)

Podieľali sme sa na akcii:

 • Miestny územný systém ekologickej stability k.ú. Veľké Dvorníky, 2011 (5)
 • Miestny územný systém ekologickej stability k.ú. Unín, 2011 (5)
 • Miestny územný systém ekologickej stability k.ú. Borský Jur, 2011 (5)
 • Miestny územný systém ekologickej stability Letničie, Rúbanice, 2009 (5)
ADONIS CONSULT, s. r. o.
Sekurisova 12
841 02 Bratislava

Táto stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies. Nastavenie používania a dostupnosti cookies si môžete upraviť v nastaveniach prehliadača.

2015 © B2M.CZ  •  Referenčný profil poháňa služba ReferencieHodnotenie.sk.

Fullhd 91a85430 3cf9 4a28 89a9 95730103776d